płomień

Działanie kotłów grzewczych

Ogrzewanie centralne wyróżnia się od innych źródeł ciepła tym, że ciepło rozprzestrzeniane jest z jednego miejsca do niemal wszystkich pomieszczeń w budynku. Dzieje się tak, dzięki właściwej instalacji grzewczej, w której nośnikiem wysokiej temperatury jest woda.

Głównymi elementami budowy centralnego ogrzewania jest:

- kocioł – jego zadaniem jest podgrzanie wody w jak najszybszy i najbardziej ekonomiczny sposób
- pompa cyrkulacyjna – wprowadza wodę w ruch przez instalację
- grzejniki – służą do oddawania ciepła do powietrza.

W większych instalacjach grzewczych, kiedy mamy do czynienia z kotłami dwufunkcyjnymi, do przepływu wody z kotła podłączona jest wężownica w bojlerze, aby uzyskać nie tylko ciepło w pomieszczeniach, ale także ciepłą wodę użytkową.

A czym różnią się piece kondensacyjne od standardowych kotłów?
Działanie pieców kondensacyjnych polega na odzyskiwaniu utraconego ciepła. W standardowych kotłach grzewczych duża część energii cieplnej ucieka razem z parą wodną. Kotły kondensacyjne posiadają dwa wymienniki. Pierwszy z nich jest elementem obowiązkowym w każdym z kotłów< i podstawowym wymiennikiem ciepła, drugi natomiast, zwany wtórnym, schładza spaliny do temperatury niższej od punktu rosy.

Wpływająca do wymiennika wtórnego woda, mająca temperaturę powyżej 30°C do max 70°C przyjmuje ciepło ze spalin i zmniejsza jego temperaturę poniżej punktu rosy. Podczas tego procesu para wodna pochodząca ze spalin uchodzi pod postacią cieczy (nazywana kondensatem) zmieszanej ze szkodliwymi substancjami powstałymi przy spalaniu.